Θέων

Image

Αρχαίος Κύπριος τεχνίτης οικοδομών. Μας είναι γνωστός από επιγραφή που βρέθηκε στο Κούριον, στην οποία αναφέρεται ότι ο οικοδόμος Θέων είχε κάνει αφιέρωση στον Ύψιστο Θεό.