Αποστόλες

Image

Ονομασία με την οποία είναι γνωστός ο βασιλιάς της Κύπρου Ιάκωβος Β' (1464-1473), γιος του βασιλιά Ιωάννη και αδελφός και διάδοχος της βασίλισσας Καρλόττας. Με την ονομασία αυτή ο Ιάκωβος Β' αναφέρεται στο Χρονικόν του Γεωργίου Βουστρώνιου και σε άλλα μεσαιωνικά κείμενα.

 

Ο Αποστόλες, γνωστός και ως Ιάκωβος ο Νόθος, ήταν ηλικίας 13 ή 14 χρόνων όταν ο βασιλιάς πατέρας του θέλησε να τον προωθήσει στη χηρεύουσα τότε θέση του Λατίνου αρχιεπισκόπου Λευκωσίας, μάλιστα τον εγκατέστησε μαζί με τη μητέρα του Μαριέττα της Πάτρας στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο και του χορήγησε εισοδήματα της Εκκλησίας. Επειδή όμως ο διορισμός του ως αρχιεπισκόπου δεν επικυρώθηκε από τον πάπα, ο Ιάκωβος έγινε γνωστός ως postulatus. Η λέξη, στο Εκκλησιαστικό Δίκαιο των Δυτικών, σημαίνει αίτηση για παροχή εξουσίας προς διορισμό ή εκλογή κάποιου σε εκκλησιαστικό αξίωμα. Ο χαρακτηρισμός του Νόθου ως postulatus, μετετράπη από τους Έλληνες της Κύπρου σε κύριο όνομα, Αποστόλες.

 

Μερικοί παλαιότεροι ιστορικοί υποστήριξαν ότι ο Νόθος είχε εξαρχής δυο ονόματα, Απόστολος - Ιάκωβος, όμως τούτο δεν αποδεικνύεται από καμιά πηγή και απορρίπτεται.

->Ιάκωβος Β'