Ιάκωβος Β΄Αραγονίας

Image

Βασιλιάς της Αραγονίας (Ισπανία) από το 1291 μέχρι το 1327 που πέθανε. Γεννήθηκε το 1264. Στο βασίλειό του περιλαμβανόταν και η Σικελία μέχρι το 1295, οπότε την αντάλλαξε με τη Σαρδηνία και την Κορσική.

 

Με το μεσαιωνικό βασίλειο της Κύπρου σχετίστηκε όταν νυμφεύθηκε, στα 1315, την πριγκίπισσα Μαρία, αδελφή του βασιλιά της Κύπρου Ερρίκου Β΄ (1285 - 1324) και κόρη του βασιλιά της Κύπρου Ούγου Γ΄ (1267- 1284). Το προξενιό εσυζητείτο μεταξύ των δυο βασιλέων κατά το 1313 και το 1314. Όταν συμφωνήθηκε ο γάμος, αυτός ευλογήθηκε τελικά στη Λευκωσία στις 15 Ιουνίου 1315 από τον παπικό ληγάτο Πέτρο ντε Πλαίν -Κασσάν. Παρέστη στην τελετή αντιπρόσωπος του γαμπρού. Στη συνέχεια, η νύμφη αναχώρησε με συνοδεία για την Ισπανία. Μερικές διαφορές μεταξύ του Ιακώβου της Αραγονίας και του Ερρίκου Β΄ προέκυψαν λίγο αργότερα, κι αφορούσαν την καταβολή από τον δεύτερο στον πρώτο ολόκληρου του ποσού της προίκας που είχε συμφωνηθεί και που ανερχόταν σε 150.000 βυζάντια.