Εμβόλιο

Εμβόλια στο στρατό

Οι παρουσιαζόμενοι για κατάταξη στις Ένοπλες φέρουν μαζί τους ακτινογραφία θώρακος που εφοδιάζονται δωρεάν με την επίδειξη του Σημειώματος Κατάταξης από τα κατά τόπους Δημόσια ή Νομαρχιακά Νοσοκομεία, ή Κέντρα Υγείας, ή Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Επίσης αναφέρουν στο Κέντρο ή τη Μονάδα Κατάταξης το ιατρικό ιστορικό τους, προσκομίζοντας ταυτόχρονα ιατρικές γνωματεύσεις για παθήσεις της υγείας τους που τυχόν έχουν ή τους είχαν απασχολήσει στο παρελθόν, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των υγειονομικών συμβουλίων ή επιτροπών.

 

Οι διευθύνσεις Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μεριμνούν όπως τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία που βρίσκονται στην έδρα των Κέντρων ή Μονάδων Κατάταξης ή πλησίον αυτών και στα οποία παραπέμπονται οι οπλίτες, να λειτουργούν όλες τις ημέρες της κατάταξης των στρατευσίμων (εργάσιμες ή αργίες) και για πέντε (5) ημέρες μετά την τελευταία ημέρα κατάταξης της ΕΣΣΟ, προκειμένου να επιτυγχάνεται η αυθημερόν, αν είναι δυνατόν, υγειονομική εξέταση των παραπεμπομένων σ' αυτά.

 

Οι οπλίτες που έχουν ενταχθεί σε κατηγορία σωματικής ικανότητας πριν, κατά ή μετά την κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, είναι δυνατόν να επανακριθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή οποτεδήποτε πριν από την οριστική απόλυσή τους, κατόπιν παραπομπής σε αυτήν από τη Μονάδα στην οποία υπηρετούν. Τα θέματα που αφορούν τον τρόπο και τη διαδικασία παραπομπής για επανεξέταση της σωματικής ικανότητας των οπλιτών ρυθμίζονται από τα Γενικά Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Τα εμβόλια που γίνονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων είναι:

 

Αντιτετανικό εμβόλιο: Σε τρείς δόσεις για τους ανεμβολίαστους ή σε μία δόση αναμνηστική για τους εμβολιασθέντες.

Αντιμηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο: Μετά την εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων μηννιγίτιδος των τελευταίων ετών, κυρίως τύπου C, εφαρμόσθηκε το Αντιμηνιγγιτιδοκοκκικό εμβόλιο από το 1997, σε εφ' άπαξ δόση με άριστη αποτελεσματικότητα και χωρίς ουσιαστικές παρενέργειες.

Αντιφυματικό εμβόλιο B.C.G.: Λόγω έξαρσης κρουσμάτων φυματίωσης και φυματιώδους πλευρίτιδος στις Ένοπλες Δυνάμεις που παρατηρήθηκαν περί το 1980, μεταξύ των άλλων μέτρων, καθιερώθηκε ο αντιφυματικός εμβολιασμός στους έχοντες αρνητική φυματινοαντίδραση Mantoux. Μετά την σταθεροποίηση των κρουσμάτων σε χαμηλά επίπεδα, ο εμβολιασμός διακόπηκε στο Πολεμικό Ναυτικό και Αεροπορία το 1997, ενώ συνεχίζεται στο Στρατό Ξηράς λόγω ειδικών συνθηκών διαβίωσης και συνθέσεως του πληθυσμού των στρατευσίμων. Η φυματίωση βρίσκεται υπό στενή επιτήρηση στις Ένοπλες Δυνάμεις. Η έγκαιρη ανίχνευση των περιπτώσεων από την κατάταξη μέχρι την απόλυση, η καλή θεραπεία και συμμόρφωση των ασθενών ανεξάρτητα από την αναβολή κατάταξης, ο έλεγχος του περιβάλλοντος του ασθενούς και η έγκαιρη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε μολυνθέντες, χωρίς αυτό να αποτελεί αιτία αναβολής κατάταξης, ολοκληρώνουν το φάσμα του πλήρους ελέγχου της νόσου.

Εμβόλιο ηπατίτιδας Β: Το εμβόλιο ηπατίτιδας Β εκτελείται μόνον σε ειδικές ομάδες στρατευσίμων ήτοι των υγειονομικών ειδικοτήτων και στους κουρείς.