Ιανναίος Αλέξανδρος

Ιουδαίος βασιλιάς που στα 104 π.Χ. πολιόρκησε την πτολεμαϊκή πόλη Ακή στη Συρία. Ο λαός της πόλης κάλεσε τον στρατηγό της Κύπρου Πτολεμαίο Η' Φιλομήτορα Β' Σωτήρα Β' Λάθυρο στη Συρία για να τον απαλλάξει από τον Ιανναίο. Ο Πτολεμαίος, αν και μόλις είχε εγκατασταθεί με ασφάλεια στην Κύπρο (108 π.Χ.) ύστερα από πολλές περιπέτειες, έσπευσε στη Συρία να πολεμήσει κατά του Ιανναίου με 30.000 στρατό. Με αυτόν υπεστήριξε τον αντίπαλο του Ιανναίου Αντίοχο Θ' Κυζικηνό, ενώ η μητέρα του Κλεοπάτρα Γ' τάχθηκε με το μέρος του Ιανναίου και του Αντιόχου Η' Γρυπού. Η εκστρατεία του Λαθύρου υπήρξε μάταιη και στα 102 τόσο αυτός όσο και η μητέρα του επέστρεψαν στην Κύπρο, όπου η τελευταία πέθανε στα 101. Κατά τον Mitford, με το επεισόδιο αυτό σχετίζεται βωμός στη Λάρνακα με αφιέρωση στον Δία Σωτήρα και στην Αθηνά Νικηφόρο, ενώ κατά τον Bengtson το επεισόδιο τοποθετείται στα 107/6.