Ιερονίκης

Image

Κατά την Αρχαιότητα, ιερονίκης χαρακτηριζόταν ο αθλητής εκείνος που είχε κερδίσει πρώτη νίκη σε κάποιους ιερούς αγώνες. Τέτοιοι αγώνες οργανώνονταν στην Κύπρο κατά την περίοδο της κυριαρχίας των Ρωμαίων, προκειμένου να τιμηθούν αυτοκράτορες ή στενοί συγγενείς τους. Από επιγραφές που έχουν βρεθεί, γνωρίζουμε τον χαρακτηρισμό των αθλητών ως ιερονικών κατά την περίοδο αυτή.

 

Σε επιγραφή, για παράδειγμα, που βρέθηκε στη Σαλαμίνα, αναγράφεται:

 

[Δη]μήτριον Ἀριστάνδρου [ιερ]ονίκην

Ἀρίστανδρος [κα]ί Πνυτάριον οἱ γονῖς.

 

Από την πιο πάνω επιγραφή, φαίνεται ότι ο Αρίστανδρος και η Πνύταρις, γονείς του Δημητρίου, τίμησαν με άγαλμα τον ιερονίκη γιο τους.

 

Βλέπε λήμμα: Δημήτριος Αριστάνδρου 

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια