Ιερώνυμος Κύπριος

Τραγωδιστής (=τραγουδιστής) του 16ου αιώνα, η σημαντικότερη γνωστή προσωπικότητα της παλαιάς μουσικής τέχνης της Κύπρου. Τα μουσικά έργα του Ιερωνύμου του Κυπρίου έχουν σωθεί σε δύο μουσικά χειρόγραφα. Το χειρόγραφο της Μονής Λειμώνος Λέσβου 240 (Κυπριακό) περιέχει «Θεοτόκια ποιηθέντα τα δε γράμματα και το μέλος παρά Ιερωνίμου τραγωδιστή», — «Γερωνίμου τραγωδιστή μή γυνοσκομένου» — «Εκ της Κύπρου εσυντομεύθη παρά Ιερωνίμου τραγωδιστή». Εκτός της μουσικής τέχνης, ο Ιερώνυμος Κύπριος ήταν και ποιητής των ιερών ασμάτων. Ασχέτως του πόσο ήταν ή δεν ήταν «γυνοσκόμενος» από τους συμπατριώτες του, βέβαιον είναι ότι ο Ιερώνυμος συνέταξε την θεωρία του για τις ανάγκες «των Γρεκών». Το έργο αυτό ανακαλύφθηκε στον μουσικό κώδικα του Σινά υπ' αριθμόν 1764, ο οποίος γράφτηκε περίπου 10 έως 15 χρόνια πριν από την άλωση της Αμμοχώστου από τους Οθωμανούς το 1571.

 

Κατά τον μουσικολόγο καθηγητή O. Strunk, η μουσική θεωρία του Ιερωνύμου του Κυπρίου αποτελεί μοναδικό ντοκουμέντο που αφορά την πρακτική θεωρία της Βυζαντινής και Ιταλικής μουσικής της εποχής αυτής (16ος αιώνας). Από τον Σιναϊτικό κώδικα προέρχονται πληροφορίες βάσει των οποίων ο Ιερώνυμος εγκατέλειψε την Κύπρο και έφυγε στην Ιταλία, όπου σπούδασε για εννέα χρόνια, από τα οποία τρία στην Βενετία, στην Σχολή του Gioseffo Zarlino, ενώ τα υπόλοιπα έξι στο Γυμνάσιο της Πάδουας.

 

Ο Ιερώνυμος ο Κύπριος αντέγραψε και μη μουσικά χειρόγραφα. Κατά τον καθηγητή Ο. Strunk, ο Ιερώνυμος φαίνεται ότι πέθανε κοντά σε μια γνωστή οικογένεια της Augsburg της  Γερμανίας.