Αριστώναξ Αριστώνακτος Πάφιος

Image

Κύπριος μουσικός του 1ου π.Χ. αι. Το όνομά του μας είναι γνωστό από επιγραφή που βρέθηκε στην Ερέτρια (Εύβοια) και η οποία αποτελεί κατάλογο με τα ονόματα των νικητών σε μουσικούς αγώνες που είχαν γίνει εκεί προς τιμήν του Απόλλωνος. Ο Αριστώναξ Αριστώνακτος Πάφιος από Κύπρου αναφέρεται ότι είχε κερδίσει ως σαλπιγκτής. Πιθανό ο Αριστώναξ αυτός να ήταν γιος ενός Αριστώνακτος που μας είναι γνωστός από τιμητικό γι' αυτόν ψήφισμα των Δελφών.