Ίστρος ο Πάφιος

Image

Αρχαίος Κύπριος συγγραφέας, κατά τον ποιητή της αρχαίας Αττικής κωμωδίας από την Αθήνα, Έρμιππο (5ος π.χ. αιώνα). Στο λεξικό του ο Σουίδας (Σούδας 10ος αιώνας) γράφει ότι ο Ίστρος ήταν γιος κάποιου Μενάνδρου, από την Κυρήνη ή τη Μακεδονία, συγγραφέας και δούλος κάποιου Καλλίμαχου για αυτό ονομάστηκε και Καλλιμάχιος . Παραθέτει όμως και την πληροφορία ο Σουίδας, ότι ο Έρμιππος στο δεύτερο βιβλίο του Περί Δούλων, ονόμαζε τον Ίστρο Πάφιον. Τον θεωρούσε, δηλαδή, Κύπριο από την Πάφο. Το σχετικό βιβλίο του Ερμίππου είχε ως θέμα του τους δούλους που είχαν διαπρέψει στα γράμματα, μεταξύ δε αυτών είχε περιλάβει και τον Ίστρο.

 

Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τον δούλο - συγγραφέα αυτό, εκτός του ότι ο Στέφανος Βυζάντιος, στη λέξη Κύπρος, παραθέτει ονόματα του νησιού που ανέφεραν παλαιότεροι από τον ίδιο συγγραφείς, μεταξύ των οποίων αναφέρει και τον Ίστρο. Κατά τον Βυζάντιο, ο Ίστρος είχε γράψει βιβλίο με τον τίτλο Ἀποικίαι Αἰγυπτίων, σ' αυτό δε παρέθετε και την άποψη ότι η Κύπρος πήρε την ονομασία αυτή από την Κύπρο, κόρη του μυθικού βασιλιά Κινύρα. Συνέγραψε επίσης τα έργα Αττικά ή Συναγωγή των Ατθίδων, Ηλειακά, Περί Πτολεμαϊδος της εν Αιγύπτω πόλεως, και άλλα. Από τα έργα του διασώθηκαν λίγα αποσπάσματα.

 

Την πληροφορία του Βυζάντιου επαναλαμβάνει και στο Περί Θεμάτων έργο του ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος.