Καϊσιά

Ποικιλία χρυσομηλιάς (βερικοκιάς) που καλλιεργείται εκτεταμένα σε μερικές περιοχές της Κύπρου. Οι καρποί της λέγονται καϊσ΄ιά (τα).

 

Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε στο λήμμα χρυσομηλιά, χρυσόμηλα.