Προεδρικές εκλογές

Οι Προεδρικές εκλογές από την ανεξαρτησία μέχρι σήμερα

Image

Κατά τη μεταβατική περίοδο από την υπογραφή των συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959 μέχρι την εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης Κυπριακής Δημοκρατίας στις 16 Αυγούστου 1960, διεξήχθησαν στην Κύπρο οι πρώτες προεδρικές εκλογές καθώς και οι εκλογές για ανάδειξη των μελών της πρώτης Βουλής των αντιπροσώπων (Βλέπε Βίντεο Ψηφιακός Ηρόδοτος Αρχείου ΡΙΚ).

 

Η εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου της Δημοκρατίας: Βάσει του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εκλογή του προέδρου και του αντιπροέδρου της Δημοκρατίας είναι άμεση διά καθολικής και μυστικής ψηφοφορίας και, πλην της περιπτώσεως αναπληρωματικής εκλογής, διεξάγεται την ίδια μέρα, αλλά χωριστά. Αν ωστόσο εμφανισθεί μόνο ένας υποψήφιος στην κάθε περίπτωση, ανακηρύσσεται ως εκλεγείς.

 

Ο υποψήφιος που παίρνει πάνω από 50% των εγκύρων ψήφων, εκλέγεται. Αν κανένας από τους υποψηφίους δεν πάρει τον απαιτούμενο αριθμό ψήφων, η εκλογή επαναλαμβάνεται κατά την αντίστοιχη μέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας μεταξύ των δυο υποψηφίων που εξασφάλισαν τον μεγαλύτερο αριθμό των εγκύρων ψήφων. Ο υποψήφιος που θα πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στην επαναληπτική αυτή εκλογή, θεωρείται ως εκλεγείς.

 

Προεδρικές εκλογές και εκλογές για την ανάδειξη αντιπροέδρου γίνονται στις περιπτώσεις που το λειτούργημα του προέδρου ή του αντιπροέδρου παραμένει κενό για τους ακόλουθους λόγους:

διά του θανάτου αυτού,

διά της εγγράφου παραιτήσεώς του, που απευθύνεται προς την Βουλή,

λόγω καταδίκης του για εσχάτη προδοσία ή για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας,

λόγω διαρκούς σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας ή λόγω απουσίας μη προσωρινής που καθιστά αδύνατη την ενεργό εκπλήρωση των καθηκόντων του.

 

(Βλ. επίσης λήμματα πρόεδρος και αντιπρόεδρος).

 

 

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image
Image