Καμπούρα

Μικρό ρυάκι στην επαρχία Πάφου για το οποίο βλέπε λήμμα αρκάτζ'ια.