Πορνέτι ρυάκι

Ρυάκι μήκους 6 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Κερύνειας. Πηγάζει από το δυτικό άκρο του Πενταδάκτυλου (υψόμετρο 300 μέτρων), στα νοτιοδυτικά του χωριού Όρκα, και ενώνεται με το ρυάκι Παλιόμυλος στα βόρεια του χωριού Πάναγρα. Τα δυο ρυάκια συνεχίζουν σε μια κοίτη ροής που εκβάλλει στη θαλάσσια περιοχή της Κερύνειας, στα βορειοανατολικά του οικισμού Κρέμμημα του Καμήλου.

 

Από τις πηγές του μέχρι την ένωσή του με το ρυάκι Παλιόμυλος, το Πορνέτι ρέει πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας και τις αποθέσεις του σχηματισμού Λαπήθου (σειρά πελαγικών κιμωλιών, μαργών και ασβεστόλιθων με παρεμβολές λαβών και ρεολίθων). Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ξερορεντζίνες και τα ασβεστούχα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού κυμαίνεται περί τα 460 χιλιοστόμετρα, ενώ η χρήση της γης περιλαμβάνει θαμνώδη φυσική βλάστηση, κυρίως σχινιές, μαζιές και σπαλαδκιές.