Πλιεύς

Image

Όνομα ποταμού της Κύπρου, όπως παραδίδεται στο Μέγα Ἐτυμολογικόν Λεξικόν. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο λήμμα «Αώος», από το ομώνυμο κυπριακό βουνό κατέβαιναν δυο ποταμοί, ο Σέραχος και ο Πλιεύς (αλλού αναφερόμενος ως Απλιεύς), ο οποίος ήταν γνωστός και ως Αώος. Με βάση την αναφορά ότι ο Πλιεύς κυλούσε «προς την ανατολή» καθώς και γλωσσολογικούς συσχετισμούς (Κυρ. Χατζηϊωάννου, ΑΚΕΠ, Ε, 117), ο ποταμός αυτός πρέπει να ταυτισθεί με τον Πεδιέα ή Πεδιαίο, τον σημερινό Πιδιά - Πιδκιά (ή Πηδκιά).