Παλιόμυλος ρυάκι

Image

Ρυάκι μήκους 11 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Κερύνειας. Πηγάζει από τα βουνά του Πενταδάκτυλου, στα νότια του χωριού Αγριδάκι, και ενώνεται με το ρυάκι Πορνέτι στα βόρεια του χωριού Πάναγρα. Τα δυο ρυάκια συνεχίζουν σε μια κοίτη ροής που εκβάλλει στη θαλάσσια περιοχή της Κερύνειας, στα βορειοανατολικά του οικισμού Κρέμμημα του Καμήλου.

 

Από τις πηγές του μέχρι την ένωσή του με το ρυάκι Πορνέτι, ο Παλιόμυλος ρέει πάνω στον φλύσχη της Κυθρέας, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης   γεωλογικής   περιόδου. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 480 και 550 χιλιοστομέτρων ενώ η χρήση της γης περιλαμβάνει σιτηρά, χαρουπιές και θαμνώδη βλάστηση.