Λιμνίτης ποταμός

Image

Ποταμός μήκους 24 περίπου χμ., στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από το δάσος της Πάφου, από υψόμετρο 1.200 περίπου μέτρων στα νοτιοανατολικά της κορφής του Τρίπυλου, και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βορειοανατολικά του οικισμού του Λιμνίτη.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Λιμνίτης ρέει πάνω στους διαβάσες, τις λάβες και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα της διαδρομής αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη, φαιοχώματα και προσχωσιγενή εδάφη.

 

Η βροχόπτωση που δέχεται ο Λιμνίτης ξεπερνά τα 900 χιλιοστόμετρα κοντά στις πηγές του και μειώνεται στα 400 χιλιοστόμετρα περίπου κοντά στις εκβολές του. Η χρήση γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και άγρια θαμνώδη βλάστηση μέχρι εσπεριδοειδή και χαρουπιές.