Δρύμιος ποταμός

Με την ονομασία Δρύμιος αναφέρεται κατά την αρχαιότητα ένας ποταμός της Κύπρου κοντά στο χωριό Δάλι (αρχαίο Ιδάλιον), ίσως ο ποταμός Γιαλιάς ή ο παραπόταμός του Αλυκός.

 

Ο ποταμός Δρύμιος αναφέρεται στην γνωστή χάλκινη πινακίδα του Ιδαλίου (5ος π.Χ. αιώνας) που αποτελούσε κείμενο συμφωνίας του βασιλιά και της πόλης του Ιδαλίου με τον γιατρό Ονάσιλο Ονασικύπρου κατά τη διάρκεια πολιορκίας της πόλης από τους Μήδους και τους Κιτιείς.