Χάραγγας

Με την ονομασία αυτή υπάρχουν δυο ρυάκια στην επαρχία Αμμοχώστου, τα οποία σημειώνονται στον τοπογραφικό χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:100.000. Για να ξεχωρίζουν μεταξύ τους είναι γνωστά ως:

 

1. Χάραγγας Καρπασίας

2. Χάραγγας Μεσαορίας

 

Χάραγγας Καρπασίας: Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου που πηγάζει από την περιοχή μεταξύ των χωριών Γεράνι και Όβγορος και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βορειοανατολικά του χωριού Πογάζι.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Χάραγγας ρέει πάνω στον φλύσχη της Κυθρέας, τις προσχώσεις των αναβαθμίδων, τους γύψους του σχηματισμού Καλαβασού, τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών) και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ξερορεντζίνες και τα τέρρα ρόζα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 390 και 470 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης γύρω από αυτή περιλαμβάνει σιτηρά, νομευτικά φυτά, ελιές και χαρουπιές.

 

Χάραγγας Μεσαορίας: Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου που πηγάζει από την περιοχή μεταξύ των χωριών Ψυλλάτος και Λευκόνοικον και συνεχίζεται νοτιότερα μέχρι τα δυτικά του χωριού Περιστερώνα.

 

Από γεωλογικής απόψεως, ο Χάραγγας ρέει πάνω στις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα προσχωσιγενή.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 320 και 350 χιλιοοτομέτρων. Η χρήση της γης γύρω από αυτή περιλαμβάνει σιτηρά και νομευτικά φυτά.