Διπλαρκάκα

Image

Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου, 2,5 χμ. περίπου ανατολικά του χωριού Φλαμούδι. Πηγάζει από ένα υψόμετρο 400 μ. περίπου (δάσος Καντάρας) και ακολουθεί Ν.-Β. κατεύθυνση. Το ρυάκι, που το μήκος του είναι 2,5 χμ. περίπου, ενώνεται με το ρυάκι Φραμένος και συνεχίζεται μέχρι τη θάλασσα με την ονομασία Τένιος. Το υψόμετρο στη συμβολή των δυο ρυακιών είναι 40 μ. περίπου. Στα νότια το ρυάκι είναι ορμητικό με σχετικά στενή και βαθιά κοιλάδα, βορειότερα όμως κυλά πάνω σε πιο ήπιο ανάγλυφο.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού από τις πηγές μέχρι το σημείο συμβολής, κυμαίνεται μεταξύ 500 και 550 χιλιοστομέτρων. Τα κυριότερα πετρώματα πάνω στα οποία κυλά είναι οι αποθέσεις του φλύσχη, οι μάργες και οι ασβεστολιθικοί ψαμμίτες.

 

Το μεγαλύτερο μέρος της κοιλάδας του ρυακιού, ιδιαίτερα στο άνω μέρος της, διασχίζει εκτάσεις από δάση και χαμηλή άγρια βλάστηση. Η υπόλοιπη έκταση είναι καλλιέργειες σιτηρών, με χαρουπιές και ελιές.