Ποταμός Αγίου Θεοδώρου Τηλλυρίας

Ο ποταμός του Αγίου Θεοδώρου Τηλλυρίας, μήκους 8 περίπου χμ., πηγάζει από το δάσος Πάφου και χύνεται ανατολικά της Μανσούρας. Σ' όλη την πορεία του κυλά πάνω στα σκληρά πυριγενή πετρώματα του διαβάση και των λαβών. Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται το ποτάμι μεταξύ πηγών και εκβολών, κυμαίνεται από 450 μέχρι 600 χιλιοστόμετρα. Οι γειτονικοί προς τον ποταμό του Αγίου Θεοδώρου οικισμοί είναι το Σελλάδιν τ' ' Αππη, που σχεδόν βρίσκεται στο μέσο της διαδρομής, το Άγιο Γιωργούδι, ο Άγιος Θεόδωρος, η Μοσφιλερή και η Μανσούρα. Ο Άγιος Θεόδωρος, που βρίσκεται στη δεξιά όχθη και που είναι και ο μεγαλύτερος οικισμός, έδωσε το όνομά του στο ποτάμι.