Πύργος ρυάκι και ποταμός

Image

Με το όνομα αυτό υπάρχουν ένα ρυάκι στην επαρχία Λεμεσού και ένας ποταμός στην επαρχία Λευκωσίας.

 

Πύργος (Λεμεσού): Ρυάκι της επαρχίας Λεμεσού για το οποίο βλέπε στο λήμμα αρκάτζ΄ια.

 

Πύργος (Λευκωσίας): Ποταμός μήκους 23 χιλιομέτρων στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από τα βουνά του δάσους της Πάφου στα βόρεια του Σταυρού της Ψώκας (υψόμετρο μεταξύ 1.000 και 1.100 μέτρων) και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή της Τηλλυρίας στα βόρεια του χωριού Κάτω Πύργος.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Πύργος ρέει πάνω στους διαβάσες και τις λάβες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Πάνω στα πετρώματα αυτά αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη, φαιοχώματα και προσχωσιγενή εδάφη.

 

Η βροχόπτωση που δέχεται ο Πύργος ξεπερνά τα 800 χιλιοστόμετρα κοντά στις πηγές του, μειώνεται στα 700 χιλιοστόμετρα κοντά στο εγκαταλειμμένο χωριό Βροΐσια και στα 450 χιλιοστόμετρα κοντά στο χωριό Κάτω Πύργος προτού χυθεί στη θάλασσα. Η χρήση της γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και άγρια θαμνώδη βλάστηση μέχρι σιτηρά, εσπεριδοειδή, φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα και χαρουπιές.