Κλάριος

Image

Ο Κλάριος ποταμός με μήκος 24750 μέτρα κατατάσσεται στην 16ην θέση από όλους τους ποταμούς της Κύπρου. Πηγάζει από τις βορειοανατολικές πλαγιές της κορυφής του Τροόδους και εκβάλλει στον κατεχόμενο από τουρκικά στρατεύματα, κόλπο της Μόρφου.

 

Στην περιοχή των χωριών Κατύδατα, Ληνού φλάσου, Ευρύχου, Κοράκου, Τεμβριά, Καλιάνα, Σινά Όρος, Γαλάτα και Κακοπετριά ο ποταμός έχει δημιουργήσει μια από τις πιο όμορφς κοιλάδες του νησιού, την κοιλάδα Σολέας.

 

Ανάμεσα στον παλιό οικισμό της Κακοπετριάς και τον νέο, ο Κλάριος χωρίζεται σε 3 παραποτάμους, Ο πρώτος μοιράζει το νέο οικισμό της Κακοπρειάς και δεν αποτελεί σημαντική πηγή νερού. Σε απόσταση 145 μέτρων υπάρχει συμβολή δύο άλλων παραποτάμων του Κλάριου, του Καρκώτη ή Καργώτη και του Γαρίλλη. Με το όνομα Γαρίλλης υπάρχει ακόμα ένας ποταμός που πηγάζει από τις νότιες πλαγιές του Τροόδους και εκβάλει στην επαρχία Λεμεσού. Ο Καρκώτης έχει την πηγή του βόρεια του χωριού Καρβουνάς και δυτικά του χωριού Σπήλια και έχει σημαντική προσφρά στο συνολικό όγκο νερού που μεταφέρει ο Κλάριος, αφού η ροή του νερού δεν σταματά ποτέ.

Ο Γαρίλλης πηγάζει 1300 μέτρα βορειοανατολικά της πλατείας Τροόδους και πολύ σημαντική πηγή νερού και ο οποίος στην πορεία ενισχύεται από δεκάδες μικρότερες. 

 

 

Φράγμα Σολέας

Το φράγμα Σολέας ολοκληρώθηκε το 2013 και χωροθετείται κοντά στα χωριά Λινού και Φλάσου, στη λεκάνη απορροής ενός μικρού κλάδου του ποταμού Ατσά.  Ο σκοπός δημιουργίας του φράγματος είναι η εκμετάλλευση της απορροής του ποταμού Καρκώτη με την αποθήκευση νερού όγκου μέχρι και 4.500.000 κυβικά μέτρα στον ταμιευτήρα του φράγματος και η μεταφορά του με βαρύτητα ή άντληση σε πέντε συνολικά ζώνες άρδευσης, προμηθεύοντας με τον τρόπο αυτό επαρκείς ποσότητες νερού για την άρδευση της περιοχής.

 

Το φράγμα της Σολέας έχει, επίσης, δημιουργήσει ένα φυσικό περιβάλλον εξαίρετης ομορφιάς, με αρκετά είδη υδρόβιων πουλιών να κάνουν χρήση της λίμνης και το μικρό δάσος από πεύκα μαζί με τις μεγάλες εκτάσεις με αμυγδαλιές που βρίσκονται στην ανατολική όχθη του φράγματος να προσθέτουν στο όμορφο τοπίο.

 

Αρχαία η ονομασία του ποταμού: Ο Πλούταρχος, στον Βίο του Σόλωνος (26.2), αναφέρει τον

ποταμό Κλάριο γύρω από τον οποίο ήταν κτισμένη μια μικρή κυπριακή πόλη που είχε ιδρυθεί από τον Δημοφώντα, τον γιο του Θησέως, και της οποίας βασιλιάς επί ημερών του Σόλωνος ήταν ο Φιλόκυπρος:

 

... Εἶχεν [ο Φιλόκυπρος] οὐ μεγάλην πόλινκισμένην ὑπό Δημοφῶντος τοῦ Θησέως περί τόν Κλάριον ποταμόν ἐν χωρίοις ὀχυροῖς...

 

Η μικρή αυτή πόλη, κτίσμα του Δημοφώντος, ήταν η Αίπεια, κοντά στους Σόλους που ήταν η διάδοχός της πόλη. Συνεπώς ο Κλάριος ήταν ο ποταμός των Σόλων, ο σημερινός Ποταμός του Κάμπου. Στον Βίο του αγίου Ηρακλειδίου, αναφέρεται ως Σολίου Ποταμός.

 

Εκτός από τον Πλούταρχο, δεν αναφέρει άλλος αρχαίος συγγραφέας τον ποταμό ως Κλάριον. Ο Στράβων, γράφοντας για την πόλη των Σόλων, σημειώνει: Πόλις, λιμένα ἔχουσα καί ποταμόν. Δεν παραδίδει όμως ονομασία του ποταμού που σημαίνει ότι πιθανότατα λεγόταν Ποταμός των Σόλων.

 

Μερικοί παλαιότεροι μελετητές συνέδεσαν τον Κλάριον ποταμό με τη λατρεία του Κλαρίου Απόλλωνος και τη σχετική αναφορά του Βιργιλίου, στην Αινειάδα (III, 359 360):

 

...Της Τροίας γιε, των θεών διερμηνέα,

που να μαντεύεις ξέρεις

του Φοίβου τις βουλές, του Κλαρίου

τα τρίποδα και τις δάφνες...

 

Βέβαια είναι γνωστό ότι ο Απόλλων έφερε το επίθετο Κλάριος εξαιτίας της λατρείας του στην πόλη Κλάρον της Ιωνίας, όπου είχε και περίφημο μαντείο κατά την Αρχαιότητα. Δεν υπάρχουν όμως στις πηγές οποιεσδήποτε αναφορές που να συνδέουν τον Απόλλωνα με τον ποταμό των Σόλων, και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδείξει κάτι τέτοιο ούτε η αρχαιολογική σκαπάνη. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, στις όχθες του Κλαριού ποταμού (όπου θα πρέπει να φύτρωναν και πολλές δάφνες που ήταν ιερό φυτό του θεού και που αναφέρει ο Βιργίλιος), κοντά στους Σόλους, να είχε λατρευθεί ο Απόλλων και να υφίστατο ναός αφιερωμένος σ' αυτόν. Η ονομασία, εξάλλου, του ίδιου του ποταμού, τον συνδέει με τον Κλάριον Απόλλωνα της Ιωνίας, πράγμα που ίσως σημαίνει ότι ο ποταμός ήταν αφιερωμένος στο θεό.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image