Γερμασόγειας ποταμός

Image

Ποταμός στην επαρχία Λεμεσού ο οποίος ονομάζεται και Άμαθος, παραπέμποντας στο μεγάλο βασίλειο της αρχαιότητας, που θεωρείται πρόγονος της σημερινής πόλης. 

 

Βλέπε λήμμα: Αμαθούντα

 

Ο ποταμός είναι μήκους 22 περίπου χμ. με δυο κύριους παραπόταμους: το αργάκι του Μοναστηριού που πηγάζει από το δάσος Λεμεσού και το αργάκι της Παπούτσας που πηγάζει από την περιοχή μεταξύ Παπούτσας - Σταυρόπευκου. Ονομάζεται και Άμαθος.  Τα κυριότερα χωριά που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του ποταμού είναι η Συκόπετρα, ο Αρακαπάς, η Διερώνα, τα Φοινικάρια, η Ακρούντα, η Μαθικολώνη και η Γερμασόγεια. 

 

Ο ποταμός της Γερμασόγειας κυλά πάνω σε διαβάσες, σερπεντίνες, λάβες, γάββρους, κρητίδες, μαργαϊκές κρητίδες και πρόσφατες αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου (άμμοι, χαλίκια, πηλοί). Τα εδάφη που διασχίζει είναι πυριτιούχα, φαιοχώματα, ασβεστούχα και προσχωσιγενή. Η λεκάνη απορροής του δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 825 και 450 χιλιοστομέτρων.

 

Πάνω στην κοίτη του ποταμού της Γερμασόγειας και των παραποτάμων του κατασκευάστηκαν τα φράγματα της Γερμασόγειας, της Ακρούντας και του Αρακαπά.

 

Βλέπε λήμμα: Γερμασόγειας φράγμα

 

Νότια του φράγματος της Γερμασόγειας ο ποταμός δημιουργεί μαιάνδρους, είναι δε εμφανείς οι ποτάμιες αναβαθμίδες που οφείλονται σε ανανεωμένο κύκλο διάβρωσης. Εξάλλου το ρήγμα Καλού Χωριού - Ακαπνούς τροποποίησε το ποτάμιο δίκτυο σε βαθμό που τα ρυάκια δυτικά του Αρακαπά και δυτικά της Επταγώνιας να ρέουν κάθετα προς την κοιλάδα του ποταμού της Γερμασόγειας. Τέλος μεταξύ Σταυρόπευκου - Παπούτσας και Αρακαπά ο ποταμός παρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά της νεότητας, με βαθιές στενές κοιλάδες, απότομες πλευρές και τοπογραφικές προεξοχές κατά μήκος της κοίτης.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια

Φώτο Γκάλερι

Image