Κοτσιάτης ρυάκι

Ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού της Έζουσας, στην επαρχία Πάφου. Έχει μήκος 12 περίπου χμ. και πηγάζει από υψόμετρο 600 μέτρων, στα ανατολικά του χωριού Τσάδα.

 

Από τις πηγές μέχρι την ένωσή του με τον ποταμό της Έζουσας, κάπου στα νότια του χωριού Κολώνη, ο Κοτσιάτης κυλά πάνω στους ασβεστολιθικούς ψαμμίτες τις μάργες, τις κρητίδες, τις μαργαϊκές κρητίδες, τους σερπεντινίτες, τις αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα εδάφη που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα ασβεστούχα, τα μαμώνια, τα τέρρα ρόζα και τα προσχωσιγενή.

 

Ο Κοτσιάτης δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 420 και 620 χιλιοστομέτρων. Η χρήση γης κατά μήκος της κοιλάδας του περιλαμβάνει αμπέλια, σιτηρά και ακαλλιέργητες εκτάσεις. Τα κυριότερα χωριά που βρίσκονται κοντά στη διαδρομή του ρυακιού είναι η Τσάδα, η Μαραθούντα, η Αγία Μαρινούδα και η Κολώνη.