Ασίνου ρυάκι

Image

Είναι παραπόταμος της Ελιάς που χύνεται στον κόλπο Μόρφου. Πηγάζει από το δάσος Αδελφοί, από ένα υψόμετρο κάπου 1.136 μ. βόρεια της κορφής Μούττη της Καμπάνας.

 

Η διαδρομή του διασχίζει κυρίως διαβάσες, γάββρους και λάβες, που πάνω τους αναπτύχθηκαν πυριτιούχα εδάφη, φαιοχώματα και σε μικρό βαθμό ερυθρογαίες. Στις πλαγιές της κοίτης του, και με μια μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 400 και 650 χιλιοστομέτρων, φυτρώνουν σιτηρά, ελιές, αμυγδαλιές και μια πλούσια δασική βλάστηση. Δεν απουσιάζουν οι ακαλλιέργητες εκτάσεις. Οι κύριοι οικισμοί που απαντώνται στη διαδρομή του είναι ο Πάνω Κουτραφάς και το Νικητάρι. Προφανώς το όνομά του το πήρε από την εκκλησία της Ασίνου* απ' όπου περνά.

 

Από τον Πάνω Κουτραφά μέχρι τις πηγές του διακρίνονται τρία τμήματα:

(α) Από τον Πάνω Κουτραφά μέχρι το υψόμετρο των 300 μ. λίγο νοτιότερα του χωριού Νικητάρι. Το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται από μια αβαθή κοιλάδα. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ της κοίτης του ποταμού και της γύρω περιοχής,

(β) Από το υψόμετρο των 300 μέτρων μέχρι την Ασίνου. Η κοιλάδα γίνεται βαθιά και στενή με απότομες πευκοφυτεμένες πλαγιές. Την κοιλάδα ακολουθεί πιστά ο μοναδικός δρόμος προς την Ασίνου. Διακρίνει όμως ένας λίγα ισιώματα κοντά στην κοίτη του ποταμού.

(γ) Από τα νότια της Ασίνου μέχρι τις πηγές. Το τοπίο γίνεται τραχύ με απότομες, σχεδόν κάθετες πλευρές. Απειράριθμα μικρά ρυάκια κατεβαίνουν από τις πλαγιές για να ενωθούν με το μεγάλο ρυάκι της Ασίνου. Την κοιλάδα, έστω και ανηφορικά, ακολουθεί μέχρι τα 900 μ. χωμάτινος δρόμος.

 

Αν ένας θέλει να εξερευνήσει μια κοιλάδα από τις πηγές της μέχρι τις εκβολές, χρησιμοποιώντας σε μεγάλο βαθμό όχημα, η κοιλάδα του ρυακιού της Ασίνου είναι ένα κλασσικό παράδειγμα.