Ιδαλιεύς

Image

Πιθανή αρχαία ονομασία του ποταμού Γιαλιά. Αν και η ονομασία αυτή του κυπριακού ποταμού δεν απαντάται στις αρχαίες φιλολογικές πηγές, θεωρείται ότι η σημερινή ονομασία του προέρχεται, πιθανότατα, από την αρχαία ονομασία Ιδαλιεύς. Και τούτο, γιατί ο ποταμός ήταν εκείνος που έρρεε δίπλα από την αρχαία πόλη Ιδάλιον.

 

Όπως η αρχαία ονομασία Ιδάλιον έγινε αργότερα, και λέγεται μέχρι σήμερα, Δάλιν, έτσι και ο ποταμός Ιδαλιεύς έγινε Δαλιάς και Γιαλιάς.