Βώκαρος

Image

Αναφέρεται ως (απίθανη) αρχαία ονομασία ποταμού της Κύπρου, για την ύπαρξη και ταύτιση του οποίου έγιναν πολλές συζητήσεις και υποθέσεις. Ο Ησύχιος αναφέρει τον Βώκαρο ως «ποταμόν ἐν Σαλαμῖνι ἐκ τοῦ Ἀκάμαντος ὂρους φερόμενον.» Αλλά δεν υφίσταται και ούτε μπορούσε να υπάρξει ποταμός στην Κύπρο που να πηγάζει από τον Ακάμα και να ρέει μέχρι τη Σαλαμίνα στο άλλο άκρο του νησιού. Με το όνομα αυτό υπήρχε όμως ποταμός στο ελληνικό νησί της Σαλαμίνος, και πρέπει να δεχθούμε με βεβαιότητα ότι αυτόν εννοούσε ο Ησύχιος. Η σύγχυση για τις πηγές του στον Ακάμα θα πρέπει να οφείλεται σε λάθος σε μεταγενέστερη αντιγραφή του αρχικού κειμένου του Ησύχιου.

 

Ο τραγικός Ευριπίδης στο έργο του «Βάκχαι» (στ. 402 - 408) αναφέρει και κάποιον βάρβαρον ποταμό στην Πάφο, με εκατόστομες ροές (βλέπε λήμμα Βάρβαρος ποταμός). Η αυθαίρετη διόρθωση του Meursius στο κείμενο του Ευριπίδη της ονομασίας(;) Βάρβαρος ποταμός σε Βώκαρος. επέτεινε την σύγχυση. Εξάλλου, η ανάγνωση μιας επιγραφής πάνω σε αρχαίο αργυρό νόμισμα της Πάφου ως po - Ka - ro - se (= Βώκαρος) δημιούργησε νέα σύγχυση και νέες συζητήσεις και υποθέσεις. Έτσι, πολλοί νεότεροι μελετητές απεδέχθησαν ότι Βώκαρος ή/ και Βάρβαρος ονομαζόταν κατά την αρχαιότητα ο ποταμός Διαρίζος της επαρχίας Πάφου (Γ.Σ. Φραγκούδης, Ι. Ραγκαβής, Αθ. Σακελλάριος κ.ά.).

 

Η αυθαίρετη αλλοίωση του κειμένου του Ευριπίδη δεν γίνεται τώρα αποδεκτή. Εξάλλου, η λέξη Βώκαρος ερμηνεύεται ως Βουκέφαλος στο νόμισμα της Πάφου, στο οποίο είναι αποτυπωμένη και παράσταση γονατιστού ανθρωπόμορφου ταύρου που δεν φαίνεται να έχει σχέση με ποταμό, παρά την υπόθεση του Πορφύριου Δίκαιου ότι ίσως ο ταύρος παρίστανε τον Θεό - Ποταμό.

 

Πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι ποταμός με τέτοιο όνομα δεν υφίστατο στην Κύπρο. Δεν αναφέρεται εξάλλου σε καμιά φιλολογική πηγή, πλην του ανυπόστατου κειμένου του Ησύχιου.