Μαυρογή ρυάκι

Image

Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου, στο νότιο τμήμα της χερσονήσου της Καρπασίας. Πηγάζει από υψόμετρο 300 περίπου μέτρων, στα νοτιοανατολικά του χωριού Γιαλούσα και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα νότια του δάσους της Αγίας Βαρβάρας.

 

Το ρυάκι Μαυρογή έχει μήκος 8 περίπου χιλιομέτρων. Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ρέει πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη της Κυθρέας, τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κιμωλιών, μαργών και ψαμμιτών), και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 450 και 550 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση γης περιλαμβάνει χαμηλή φυσική βλάστηση, σιτηρά, ελιές και χαρουπιές.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια