Σύμβουλος

Ρυάκι μήκους 12 περίπου χμ. στην επαρχία Λεμεσού. Πηγάζει από τα νότια του χωριού Πάνω Κιβίδες (υψόμετρο 540 περίπου μέτρων) και χύνεται στον κόλπο της Επισκοπής, στα νότια του κρατικού δάσους Παραμαλίου.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Σύμβουλος ρέει πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών) και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 400 και 550 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση της γης στην κοιλάδα του περιλαμβάνει κυρίως σιτηρά, ελιές, χαρουπιές και θαμνώδη φυσική βλάστηση.