Χαλκοπόταμος

Image

Ρυάκι μήκους 7 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Αμμοχώστου. Πηγάζει από την περιοχή του δάσους της Καντάρας στα νοτιοανατολικά του χωριού Ακανθού και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βόρεια.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Χαλκοπόταμος ρέει πάνω στις αποθέσεις του φλύσχη του σχηματισμού Αρδάνων-Καλογραίας, τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου, τον φλύσχη της Κυθρέας και τις προσχώσεις των αναβαθμίδων. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ρεντζίνες, οι ξερορεντζίνες και τα τέρρα ρόζα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 470 και 550 χιλιοστομέτρων, η δε χρήση της γης γύρω από αυτή ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και θαμνώδη φυσική βλάστηση μέχρι σιτηρά, ελιές και χαρουπιές.

 

Το 1968 κατασκευάστηκαν πάνω στον Χαλκοπόταμο έξι μικρά χωμάτινα εμπλουτιστικά φράγματα ολικής χωρητικότητας 45.000 μ3.