Μύλοι ρυάκι

Image

Ρυάκι της επαρχίας Αμμοχώστου, στην κατεχόμενη χερσόνησο της Καρπασίας. Πηγάζει από τα βόρεια του χωριού Άγιος Ανδρόνικος (υψόμετρο 100 περίπου μέτρων) και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή στα βορειοδυτικά του.

 

Έχει μήκος 2 περίπου χιλιομέτρων και ρέει εξ ολοκλήρου μέσα στην περιοχή του δάσους Περιστέρια. Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του διασχίζει τον φλύσχη της Κυθρέας, τις αποθέσεις του σχηματισμού Αθαλάσσας (ασβεστολιθικοί ψαμμίτες και άμμοι) και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ξερορεντζίνες, τα τέρρα ρόζα και οι καφκάλλες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 450 και 480 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση της γης περιλαμβάνει σιτηρά, ελιές, χαρουπιές και θαμνώδη φυσική βλάστηση.