Ξεροπόταμος

Image

Με το όνομα αυτό υπάρχουν τρία ρυάκια, ένα στην επαρχία Λάρνακας, ένα στην επαρχία Λευκωσίας κι ένα στην επαρχία Πάφου.

 

Ξεροπόταμος (Λάρνακας): Ρυάκι μήκους 14 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Λάρνακας. Πηγάζει από υψόμετρο 500 περίπου μέτρων στο δάσος του Σταυροβουνιού και συνεχίζεται νοτιότερα μέχρι τα νοτιοανατολικά του χωριού Αλαμινός.

 

Από γεωλογικής απόψεως, ο Ξεροπόταμος ρέει πάνω στις λάβες, τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), τις αποθέσεις του σχηματισμού Πάχνας (εναλλασσόμενες στρώσεις κρητίδων, μαργών και ψαμμιτών) και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα φαιοχώματα, τα ασβεστούχα εδάφη και οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 380 και 480 χιλιοστομέτρων, ενώ η χρήση της γης ποικίλλει από άγρια φυσική βλάστηση μέχρι σιτηρά, ελιές, χαρουπιές, εσπεριδοειδή και λαχανικά.

 

Ξεροπόταμος (Λευκωσίας): Ρυάκι μήκους 14 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από υψόμετρο 320 μέτρων, στα βόρεια του χωριού Βυζακιά, και συνεχίζει τη ροή του βορειότερα μέχρι τον δρόμο Καραβοστασίου - Μόρφου.

 

Ο Ξεροπόταμος, που δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση μεταξύ 300 και 350 χιλιοστομέτρων, κυλά πάνω στις αποθέσεις του σχηματισμού Συνάγματος (εκτεταμένοι σχηματισμοί άμμων και χαλικιών της Πλειστόκαινης περιόδου), και τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου. Εξάλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι οι ερυθρογαίες και τα προσχωσιγενή.

 

Η χρήση της γης κατά μήκος της κοίτης του ρυακιού περιλαμβάνει κυρίως σιτηρά, εσπεριδοειδή και λαχανικά.

 

Ξεροπόταμος (Πάφου): Ρυάκι μήκους 8 περίπου χιλιομέτρων στην επαρχία Πάφου. Πηγάζει από υψόμετρο 800 περίπου μέτρων στο δάσος της Πάφου και χύνεται στον κόλπο της Χρυσοχούς, στα δυτικά του χωριού Γιαλιά.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Ξεροπόταμος ρέει πάνω στους διαβάσες, τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου, τις αποθέσεις του Συνάγματος (εκτεταμένοι σχηματισμοί άμμων και χαλικιών της Πλειστόκαινης περιόδου) και τις προσχώσεις των αναβαθμίδων. Τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα πυριτιούχα, τα τέρρα ρόζα και τα προσχωσιγενή.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 450 και 600 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποικίλλει από κωνοφόρα δέντρα και άγρια χαμηλή βλάστηση μέχρι σιτηρά και λαχανικά.