Φτερικούδι ρυάκι

Ρυάκι, παραπόταμος του ποταμού της Περιστερώνας, στην επαρχία Λευκωσίας. Πηγάζει από τα βουνά της Πιτσιλιάς στα νότια και νοτιοδυτικά του χωριού Φτερικούδιν και ενώνεται βορειότερα με τον ποταμό Περιστερώνα.

 

Από τις πηγές του μέχρι την ένωσή του με τον ποταμό της Περιστερώνας, το Φτερικούδιν ρέει πάνω στους γάββρους και τους διαβάσες του Οφιολιθικού Συμπλέγματος του Τροόδους. Εξάλλου τα εδάφη που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα πυριτιούχα.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ρυακιού κυμαίνεται μεταξύ 550 και 700 χιλιοστομέτρων, η δε χρήση της γης στην κοιλάδα του περιλαμβάνει αμπέλια, φυλλοβόλα οπωροφόρα δέντρα και χαμηλή άγρια βλάστηση.