Τρέμιθος ποταμός

Image

Ποταμός μήκους 34 περίπου χιλιομέτρων, στην επαρχία Λάρνακας. Πηγάζει από το ανατολικό τμήμα της οροσειράς του Τροόδους και ιδιαίτερα από την περιοχή μεταξύ των χωριών Αλάμπρα, Μαθιάτης και Σιά και χύνεται στη θαλάσσια περιοχή της Λάρνακας, στα νοτιοδυτικά του χωριού Περβόλια.

 

Από τις πηγές μέχρι τις εκβολές του ο Τρέμιθος ρέει πάνω στα πυριγενή πετρώματα (κυρίως λάβες και πλαγιογρανίτες), τις αποθέσεις του σχηματισμού Λευκάρων (κρητίδες, μάργες και κερατόλιθοι), τις πρόσφατες αλλουβιακές αποθέσεις της Ολόκαινης γεωλογικής περιόδου και τις προσχώσεις των αναβαθμίδων. Εξ άλλου τα είδη των εδαφών που αναπτύχθηκαν πάνω στα πετρώματα της διαδρομής είναι τα φαιοχώματα, τα πυριτιούχα, τα ασβεστούχα και οι ξερορεντζίνες.

 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση που δέχεται η κοίτη του ποταμού κυμαίνεται μεταξύ 370 και 470 χιλιοστομέτρων. Η χρήση της γης κατά μήκος της κοιλάδας του ποικίλλει από θαμνώδη φυσική βλάστηση μέχρι σιτηρά, νομευτικά φυτά, λαχανικά και εσπεριδοειδή.

 

Πάνω στον Τρέμιθο κατασκευάστηκαν τα ακόλουθα φράγματα:

 

1. Το 1977 κατασκευάστηκε, πάνω στον βόρειο παραπόταμο του Τρέμιθου, το φράγμα των Λυμπιών, χωρητικότητας 220.000 μ3. Σκοπός του φράγματος είναι η άρδευση έκτασης γης 51 εκταρίων η οποία καλλιεργείται με λαχανικά.

 

2. Το 1964 κατασκευάστηκε πάνω στον Τρέμιθο το ομώνυμο φράγμα, χωρητικότητας 1.614.000 μ3. Σκοπός του φράγματος ήταν η άρδευση, μαζί με γεωτρήσεις της περιοχής, μιας έκτασης γης 663 εκταρίων για την καλλιέργεια λαχανικών.

 

Ο Τρέμιθος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 20 μεγαλύτερους σε μήκος ποταμούς της Κύπρου.

 

Επιφανειακή αρχαιολογική έρευνα έχει δείξει ότι στην κοιλάδα του ποταμού Τρέμιθου είχαν ακμάσει προΙστορικοί οικισμοί. Τέτοιο χώροι εντοπίστηκαν στην περιοχή του χωριού Αγία Βαρβάρα (τοποθεσία Ασπρόκρεμμος), σε περιοχή κοντά στο χωριό Αγία Άννα και σε περιοχή του χωριού Μοσφιλωτή. Η έρευνα έχει δείξει ότι κατά μήκος του ποταμού είχαν ακμάσει οικισμοί ιδίως κατά τη Νεολιθική περίοδο.

Φώτο Γκάλερι

Image