Άσπρος ποταμός

Image

Ποταμός της επαρχίας Πάφου που πηγάζει από τον υδροκρίτη Αρόδων - Κάθηκα, από ένα υψόμετρο 620 μ., και χύνεται βόρεια του ξωκλησιού του Αγίου Γεωργίου της Πέγειας.

 

Η διαδρομή του είναι ένα ασύμμετρο τόξο, μια και κοντά στις πηγές ο ποταμός ακολουθεί νοτιοδυτική κατεύθυνση, ενώ αργότερα κοντά στις εκβολές ακολουθεί δυτική. Κατά τη διαδρομή του διασχίζει κρητίδες, μαργαϊκές κρητίδες, λίγες αποθέσεις του σχηματισμού των Μαμωνιών και ασβεστολιθικούς ψαμμίτες. Δέχεται μια σχετικά υψηλή μέση ετήσια βροχόπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 450 και 625 χιλιοστομέτρων.

 

Πάνω στα εδάφη κυρίως τέρρα ρόζα και ασβεστούχων που βρίσκονται στη διαδρομή του, συναντώνται ακαλλιέργητες εκτάσεις, σιτηρά, αμπέλια, χαρουπιές και θαμνώδης φυσική βλάστηση.

 

Από το μέσο της διαδρομής του μέχρι το δάσος Μελέτη, η στενή, βαθιά κοιλάδα του Άσπρου είναι ένα πραγματικό φαράγγι με απότομες, σχεδόν κάθετες πλευρές. Η δημιουργία του φαραγγιού οφείλεται στον ανανεωμένο κύκλο διάβρωσης που ήταν το αποτέλεσμα της ανύψωσης της στεριάς σε σχέση με τη θάλασσα.

 

Στα δυτικά του ποταμού, εκεί που η κοιλάδα αυλακώνει την στενή παράκτια πεδιάδα, περνά ο δρόμος Πέγειας - Αγίου Γεωργίου - Λάρας. Τα κυριότερα χωριά που γειτονεύουν με την κοιλάδα του Άσπρου είναι οι Πάνω Αρόδες και ο Κάθηκας.