Κανλί φράγμα

Image

Χωμάτινο φράγμα κτισμένο σε υψόμετρο 180 μέτρων πάνω στον μικρό ποταμό Τζιηννάρ, παραπόταμο του ποταμού Πηδιά, που πηγάζει από τον Πενταδάκτυλο. Το φράγμα, που βρίσκεται δυο χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Κανλί, έχει ύψος 19 μ., μήκος 297 μ., όγκο 52.000 μ³ και χωρητικότητα 1.113.000 μ³.

 

Η κατασκευή του φράγματος έγινε μεταξύ Απριλίου και Δεκεμβρίου του 1963 με σκοπό την άρδευση 4.000 σκαλών γης που εκαλλιεργούντο με σιτηρά και λαχανικά.

 

Η περιοχή του φράγματος δέχεται μια μέση ετήσια βροχόπτωση 476 χιλιοστομέτρων και η γεωλογική σύνθεση της περιοχής αποτελείται από το φλύσχη της Κυθρέας.