καννάβιν

Παροιμίες

Image

Ο σπόρος του κανναβιού λέγεται κανναούριν. Η περίοδος κατά την οποία ήταν κατάλληλος για συγκομιδή, συνέπιπτε με την εποχή του θερισμού των δημητριακών. Όσο όμως σημαντικό προϊόν κι αν ήταν για τους Κυπρίους το καννάβιν, ωστόσο η αξία των σιτηρών δεν συγκρινόταν μ’ αυτό. Τούτο εκφράζει και η γνωστή παγκύπρια παροιμία:

 

Αφήκαμεν τα θέρη μας τζ΄αι ξηκανναουρίζουμεν.

 

Δηλαδή αφήσαμε τη σοβαρή ασχολία του θερισμού κατά μέρος, κι ασχολούμαστε με το να βγάζουμε από το καννάβιν το κανναούριν. Η παροιμία λέγεται για όσους ασχολούνται με ασήμαντα πράγματα, ενώ έπρεπε να ασχολούνται με σοβαρότερα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια