Καπνός

Image

Ο καπνός είναι ποώδες, δικότυλο συμπέταλο μονοετές φυτό της τάξης των Προσωπανθών, της οικογένειας των Σολανιδών και του γένους της Νικοτιανής (nicotians), διαδεδομένο σ' όλο σχεδόν τον κόσμο με φύλλα πλατιά. Καλλιεργείται για τα φύλλα του, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τσιγάρων, πούρων, καπνού πίπας και για την εξαγωγή νικοτίνης. Σπανίως χρησιμοποιείται για μάσημα ή ρούφημα με μύτη (πρεζάρισμα). Ο σπόρος του καπνού σε μερικές χώρες χρησιμοποιείται για εξαγωγή σπορέλαιου.

 

Ο καπνός μεταφέρθηκε από την Αμερική στην Ευρώπη από τους Ισπανούς (συγκεκριμένα το 1519 από τον Χεράντες ντε Οβιέντο, διοικητή του Σαν Ντομίγκο). Στην αρχή καλλιεργήθηκε σαν διακοσμητικό και φαρμακευτικό φυτό. Στο τέλος του 16ου αι. ο καπνός είχε αρχίσει να καλλιεργείται σ' όλη την κεντρική και δυτική Ευρώπη, από την Ισπανία, Πορτογαλία, Αγγλία μέχρι τη Γερμανία και Ιταλία. Η διάδοση της καλλιέργειας του καπνού στη Μικρά Ασία έγινε από εμπόρους από τη Γένουα. Από την ασιατική Τουρκία ο καπνός διαδόθηκε στο ευρωπαϊκό της τμήμα και από εκεί στην Ελλάδα. Η διάδοσή του γενικεύτηκε στις αρχές του 19ου αι. παρά τις καταδιώξεις από την Εκκλησία και το κράτος στις διάφορες χώρες. Σήμερα ο καπνός καλλιεργείται σ' όλες τις χώρες του κόσμου λόγω της ευρείας προσαρμοστικότητας που παρουσιάζει και της γενίκευσης του καπνίσματος.

 

Τα είδη και οι ποικιλίες του καπνού κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις και τύπους, ανάλογα με τα κριτήρια με τα οποία τα εξετάζουμε. Τέτοια κριτήρια μπορεί να είναι: α) η χημική σύσταση, β) η μέθοδος αποξήρανσης και γ) ο σκοπός χρησιμοποίησής τους.