Καρδινάλιος cardinal

Image

Μια από τις κυριότερες επιτραπέζιες ποικιλίες αμπελιών που καλλιεργούνται κατά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Πατρίδα της ποικιλίας αυτής είναι η Καλιφόρνια των ΗΠΑ όπου δημιουργήθηκε ύστερα από διασταύρωση δυο άλλων ποικιλιών, της flame tokay και της alphonse lavallee, το 1933.

 

Η ποικιλία καρδινάλιος καλλιεργείται σε πολλές χώρες του κόσμου κι εξαπλώνεται γρήγορα, γιατί συγκεντρώνει μερικά πλεονεκτήματα: είναι αρκετά παραγωγική, αρκετά πρώιμη, με καρπούς εξαιρετικούς σε εμφάνιση. Τα σταφύλια της ποικιλίας αυτής είναι μετρίου ως μεγάλου μεγέθους, με μεγάλες ρόγες σφαιρικού ή ελαφρά ελλειψοειδούς σχήματος και χρώματος μελανοϊώδους.