Καρινιάν νουάρ carignan noir

Image

Μια από τις βασικές νέες οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιών που εισήχθησαν στην Κύπρο κατά τη 10ετία του 1950-60 και που ύστερα από πειράματα, απεδείχθησαν κατάλληλες και καλλιεργούνται στο νησί.

 

Πατρίδα της ποικιλίας καρινιάν νουάρ είναι η Ισπανία. Καλλιεργείται σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι αρκετά ζωηρή και παραγωγική (ξεπερνά σε παραγωγή τη ντόπια μαύρη). Δίνει καλά κρασιά, ερυθρά ξηρά. Όταν καλλιεργείται σε σχετικά φτωχά και επικλινή εδάφη με ικανοποιητική υγρασία, είναι δυνατό να δώσει ανώτερης ποιότητας κρασιά.