Δήμοι - δημαρχεία

Οι 20 Δήμοι της μεταρρύθμισης του 2022

Image

Στις 3 Μαρτίου 2022 η  Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα οποία δημιουργήθηκαν  συνολικά 20 Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο από 33 που ίσχυαν από το 2008.

 

Ο περί Δήμων Νόμος πέρασε κατά πλειοψηφία με 52 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον από την ΕΔΕΚ ενώ οι νόμοι περί Κοινοτήτων και περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων πέρασαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής.

 

Στη Λευκωσία δημιουργήθηκαν  πέντε Δήμοι, στη Λεμεσό τέσσερις, στη Λάρνακα πέντε, στην Πάφο τέσσερις και στην Αμμόχωστο 2.

 

Επαρχία Λευκωσίας (5 Δήμοι)

 • Δήμος Λευκωσίας, με έδρα την Λευκωσία, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λευκωσίας, Αγίου Δομετίου, Αγλαντζιάς και Έγκωμης
 • Δήμος Λακατάμειας, με έδρα την Λακατάμεια, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λακατάμειας και Τσερίου, καθώς και τον κοινοτικό συνοικισμό Ανθούπολης
 • Δήμος Στροβόλου
 • Δήμος Λατσιών-Γερίου, με έδρα τα Λατσιά, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λατσιών και Γερίου
 • Δήμος Νότιας Λευκωσίας-Ιδαλίου, με έδρα το Ιδάλιον, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Ιδαλίου και τις κοινότητες Αλάμπρας, Λυμπιών, Νήσου, Πέρα Χωρίου και Ποταμιάς

 

Επαρχία Λεμεσού (4 Δήμοι)

 • Δήμος Λεμεσού, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λεμεσού και Μέσα Γειτονιάς, καθώς και την κοινότητα Τσερκέζων
 • Δήμος Ανατολικής Λεμεσού, με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίου Αθανασίου και Γερμασόγειας, και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Ακρούντας, Μαθικολώνης, Μουτταγιάκας και Φοινικαριών και Αρμενοχωρίου.
 • Δήμος Πολεμιδιών, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Κάτω Πολεμιδιών και την κοινότητα Άνω Πολεμιδιών
 • Δήμος Δυτικής Λεμεσού, με έδρα τον Ύψωνα, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Ύψωνα και τις κοινότητες Ακρωτηρίου, Ασώματου (Λεμεσού), Επισκοπής (Λεμεσού), Ερήμης, Καντού, Κολοσσίου, Σωτήρας (Λεμεσού) και Τραχωνίου (Λεμεσού)


Επαρχία Λάρνακας (5 Δήμοι)

 • Δήμος Λάρνακας, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Λάρνακας και Λιβαδιών, καθώς και την κοινότητα Βορόκληνης
 • Δήμος Αραδίππου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Αραδίππου, καθώς και τις κοινότητες Κελλιών και Τρούλλων.
 • Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Δρομολαξιάς-Μενεού, καθώς και τις κοινότητες Κιτίου, Περιβολιών και Τερσεφάνου
 • Δήμος Λευκάρων, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Λευκάρων και τις κοινότητες, Βάβλας, Δελίκηπου, Κάτω Λευκάρων, Κόρνου, Λάγιας και Σκαρίνου
 • Δήμος Αθηένου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Αθηένου και την κοινότητα Αβδελλερού.

 

Επαρχία Πάφου (4 Δήμοι)

 • Δήμος Πάφου
 • Δήμος Ανατολικής Πάφου, με έδρα τη Γεροσκήπου, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Γεροσκήπου και τις κοινότητες Αγίας Μαρινούδας, Αχέλειας, Κονιών και Τίμης
 • Δήμος Ακάμα, με έδρα την Πέγεια, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πέγειας και τις οινότητες Ακουρσού, Ίνειας, Κάθικα, Κάτω Αρόδων, Κισσόνεργας και Πάνω Αρόδων
 • Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος αποτελείται από τον δήμο Πόλης Χρυσοχούς και τις κοινότητες Αγίας Μαρίνας, Ανδρολίκου, Αργάκας, Γιαλιάς, Δρούσειας, Κρίτου Τέρα, Μακούντας, Νέου Χωριού (Πάφου), Νέων Δημμάτων, Πελαθούσας, Πομού, Τέρα και Χρυσοχούς

 

Επαρχία Αμμοχώστου (2 Δήμοι)

 • Δήμος Αγίας Νάπας, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Αγίας Νάπας και Σωτήρας, καθώς και τις κοινότητες Αυγόρου, Άχνας και Λιοπετρίου
 • Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, ο οποίος αποτελείται από τους δήμους Παραλιμνίου και Δερύνειας και τις κοινότητες Αχερίτου και Φρενάρους

 

Η μεταρρύθμιση

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης.

 

Σκοπός του περί Δήμων Νόμου του 2020 είναι μεταξύ άλλων ο εκσυγχρονισμός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ώστε οι δήμοι να αποκτήσουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, για να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.


Αντίστοιχα ο περί Κοινοτήτων Νόμος του 2020 έχει ως σκοπό τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι μεταξύ άλλων η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.

 

Σκοπός του περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμου του 2015, είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, δηλαδή ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Το νομοσχέδιο αρχικά προέβλεπε την έκδοση πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών από τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης, ωστόσο κατά τη συζήτησή του απαλείφθηκαν οι σχετικές με το όλο ζήτημα πρόνοιές του, έτσι που η εν λόγω αρμοδιότητα να ασκείται από τις τοπικές αρχές αντί από τους εν λόγω οργανισμούς.

 

 

Πηγή:

 1. Υπουργείο Εσωτερκών

Φώτο Γκάλερι

Image
Image
Image
Image
Image