Καρπασεύς

Image

Το επίθετο υποδηλώνει άνθρωπο καταγόμενο από την Καρπασία, Καρπασεώτη. Όπως αναφέρεται στα Ὀξυρύγχια Ἑλληνικά (15, 1-6), κάποιος Καρπασεύς είχε ηγηθεί της ανταρσίας των Κυπρίων που είχαν εκστρατεύσει με τον Αθηναίο στρατηγό Κόνωνα κατά των Λακεδαιμονίων το 395 π.Χ.

 

Ο Κόνων*, αφού κατέφυγε στην Κύπρο ύστερα από την ήττα των Αθηναίων στους Αιγός Ποταμούς (405 π.Χ.), συνδέθηκε στενά με το βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα Α'*. Στην Κύπρο, με τη βοήθεια του Ευαγόρα και άλλων Κυπρίων βασιλιάδων, και με τη σύμφωνη γνώμη των Περσών, οργάνωσε στόλο από 100 τριήρεις και μισθοφορικό στράτευμα, και με τη δύναμη αυτή έπλευσε κατά των Λακεδαιμονίων. Όταν ο στόλος βρισκόταν κοντά στην Καύνο, οι Κύπριοι μισθοφόροι στασίασαν κατά του Κόνωνος επειδή δεν είχαν πάρει έγκαιρα τους μισθούς τους. Αρχηγός των στασιαστών ήταν κάποιος Καρπασεύς, που αναφέρεται ως στρατηγός των Κυπρίων μισθοφόρων, διορισμένος στο αξίωμα αυτό από τους ίδιους τους στασιαστές.

 

Ο Κόνων κατόρθωσε όμως να καταπνίξει την ανταρσία, συνέλαβε δε τον Καρπασέα και άλλους 60 από τους Κυπρίους, τους οποίους θεώρησε ως υπαίτιους για την ανταρσία. Και τους μεν 60 σκότωσε, τον δε Καρπασέα εκτέλεσε με σταύρωση.

 

Στη συνέχεια, αφού εξασφάλισε χρήματα από τους Πέρσες για τους μισθοφόρους του, ο Κόνων συνάντησε τις σπαρτιατικές δυνάμεις που τις συνέτριψε σε ναυμαχία κοντά στην Κνίδο, τον Αύγουστο του 394 π.Χ., κι επέστρεψε έτσι θριαμβευτής στην Αθήνα την οποία απάλλαξε από τη σπαρτιατική καταδυνάστευση.