Καρπασεωτική άκρα

Image

Ο Στέφανος Βυζάντιος (Ἐπιτομή Ἐθνικῶν, στη λέξη Καρπασία), αναφέρει και την ονομασία Καρπασεωτική ἄκρα. Πρόκειται για αρχαία ονομασία του ακρωτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα, που αναφέρεται έτσι επειδή σε κοντινή σχετικά απόσταση απ' αυτό βρισκόταν η αρχαία πόλη Καρπασία*.