Αφροδίσιον

Image

Αρχαία πόλη της Κύπρου. Την αναφέρουν ο Στράβων και ο Κλαύδιος Πτολεμαίος.   Ο  Στράβων αναφέρει ότι «εἶτ' Ἀφροδίσιον, καθ' ὃ στενή ἡ νῆσος˙ εἰς γάρ Σαλαμῖνα ὑπέρβασις σταδίων ἑβδομήκοντα...» Η τοποθέτηση της πόλης από τον Στράβωνα (με τον οποίο συμφωνεί περίπου και ο Πτολεμαίος) στο σημείο όπου το νησί στενεύει κι η απόσταση μέχρι τη Σαλαμίνα είναι 70 στάδια (12.880 μέτρα), ώθησε αρκετούς μελετητές  να  υποθέσουν ότι  το Αφροδίσιον βρισκόταν  σε  παραλιακή τοποθεσία μεταξύ των σημερινών χωριών Δαυλός και Επτακώμη, και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Γαλούνια.

 

Αντίθετα άλλοι μελετητές πιστεύουν ότι το Αφροδίσιον, που ήταν σημαντική πόλη, είναι πιο πιθανό να βρισκόταν στην επίσης παραθαλάσσια τοποθεσία Λιαστρικά της Ακανθούς (Κ. Χατζηιωάννου, ΑΚΕΠ , τ. Ε', αρ. 193). Και τούτο, γιατί στη δεύτερη τοποθεσία οι διάφορες αρχαιολογικές επισκοπήσεις έδειξαν ότι πρέπει να υφίστατο εκεί σημαντική πόλη. Αντίθετα, στην πρώτη τοποθεσία τα ευρήματα φανερώνουν μάλλον την ύπαρξη μικρού οικισμού.

 

Στις δυο περιοχές, ωστόσο, που από το καλοκαίρι του 1974 βρίσκονται υπό τουρκική στρατιωτική κατοχή, δεν έχουν γίνει συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές, συνεπώς δεν έχουμε τελεσίδικα συμπεράσματα.

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια