Αμπελερή

Τοποθεσία στο χωριό Δάλι της επαρχίας Λευκωσίας, που συνδέεται με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του αρχαίου βασιλείου του Ιδαλίου.

 

-> Ιδάλιον