Καρύδη οικογένεια

Image

Γνωστή μεσαιωνική οικογένεια της Ιταλίας (Caridi ή και Cariddi), που κλάδοι της έζησαν κι έδρασαν και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίως δε στην Κεφαλληνία και στην Πελοπόννησο (Μονεμβασία). Από το Ληξούριον της Κεφαλληνίας, μέλη της οικογένειας Καρύδη και συγκεκριμένα οι αδελφοί Πέτρος και Χριστοδουλής Καρύδης, γιοι του Ιωάννου Καρύδη, εγκαταστάθηκαν στη Λάρνακα περί τις αρχές του 18ου αιώνα (Α.Λ. Κουδουνάρη, Μερικαί Παλαιαί Οἰκογένειαι τῆς Κύπρου, Λευκωσία, 1972, σ. 41). Από τον κυπριακό κλάδο της οικογένειας Καρύδη, γνωστότεροι είναι:

 

1. Αθανάσιος Καρύδης: Ιερωμένος, επίσκοπος Λιβύης (1781 - 1791) και επίσκοπος Νικομηδείας (1791 - 1821), που εκτελέστηκε από τους Τούρκους μαζί με τον κατά το 1821 οικουμενικό πατριάρχη Γρηγόριο Ε'. Περισσότερα βλέπε στο λήμμα Αθανάσιος ο του Καρύδη.

 

2. Ανδρόνικος Καρύδης (18ος αιώνας): Γιος του Χριστοδουλή Καρύδη. Πριν εγκατασταθεί μόνιμα στη Λάρνακα όπου ασχολήθηκε με το εμπόριο, διετέλεσε δραγομάνος της «αυτής αυτοκρατορικής μεγαλειότητος της αποστολικής βασιλίσσης της Ουγγαρίας». Ο Giovanni Mariti ομιλεί για την αγρέπαυλη του Ανδρόνικου Καρύδη στο χωριό Αχερίτου και ανοικοδόμηση - διακόσμηση από τον ίδιο παλαιού ερειπωμένου ναού αφιερωμένου στην αγία Μαρίνα, που βρισκόταν εκεί. Ο Ι. Συκουτρής τον αναφέρει επίσης ως δωρητήν Λάρνακος και επιφανή πολίτην αυτής. Επίσης ο μητροπολίτης Κιτίου Μακάριος αναφέρεται σ' αυτόν το 1755 και τον χαρακτηρίζει τιμιώτατον άρχοντα.

 

3. Γιάγκος Καρύδης (1862- 1940): Σπούδασε εμπορικά στη Σμύρνη. Ασχολήθηκε με το εμπόριο στο Λονδίνο και στην Αλεξάνδρεια. Το 1889 χρησιμοποιήθηκε στο Λονδίνο ως μεταφραστής της υπό τον τότε αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο κυπριακής αντιπροσωπείας. Ασχολήθηκε και με τη δημοσιογραφία. Διετέλεσε πρώτος γραμματέας και διερμηνέας της αγγλικής διοίκησης Λεμεσού.

 

4. Ιερώνυμος Καρύδης (18ος αιώνας):  Έμπορος. Διετέλεσε και δραγομάνος. Ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός τον περιλαμβάνει στον κατάλογο των συνδραμόντων φιλοπατρίων της Λάρνακος στην  έκδοση  του  έργου  του Ιστορία Χρονολογική... (Βενετία, 1788, σ. 405).

 

5. Πετράκης Καρύδης   (18ος αιώνας): Λόγιος, μαθητής του Εφραίμ* του Αθηναίου στη Λευκωσία. Αναφέρεται επίσης από τον αρχιμανδρίτη Κυπριανό ως ένας των συνδραμόντων φιλοπατρίων τής Λευκωσίας (ό.π.π., σ. 404).

 

6. Χριστοδουλής Καρύδης (17ος-18ος αιώνας): Από το Ληξούριον της Κεφαλληνίας. Πριν εγκατασταθεί στη Λάρνακα ως έμπορος, έζησε στην Ουγγαροβλαχία (όπου διετέλεσε «καμινάρης», δηλαδή εισπράκτορας των φόρων οινοπνευμάτων) και στη Ρωσία.

 

7. Χριστόδουλος Καρύδης (18ος αιώνας): Νεότατος το 1747, εργάστηκε ως γραμματέας του κόμητα Λορέντζι (Lorenzi) επιτετραμμένου του βασιλιά της Γαλλίας στη Φλωρεντία, υπηρέτησε δε μέχρι το 1755. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στη Λάρνακα όπου υπηρέτησε από το 1755 ως βοηθός καγκελάριος κι αργότερα καγκελάριος του γαλλικού προξενείου στην κυπριακή αυτή πόλη. Υπηρέτησε επίσης και ως αναπληρωτής πρόξενος της Γαλλίας στη Λάρνακα.

 

8. Χριστόδουλος Καρύδης (1833 - 1885): Υπήρξε ο πρώτος δήμαρχος της πόλης της Λεμεσού. Ασχολήθηκε με το εμπόριο, καθώς και με τη ναυτιλία ως ναυτιλιακός πράκτωρ. Δήμαρχος Λεμεσού έγινε το 1878, αμέσως μετά την αγγλική κατάκτηση της Κύπρου. Στο αξίωμα του δημάρχου της Λεμεσού υπηρέτησε για επτά συνεχή χρόνια, μέχρι τον θάνατό του το 1885.