Ιωάννης Γ', αρχιεπίσκοπος

Image

Σε έγγραφο του μοναστηριού του Αγίου Δομινίκου Λευκωσίας, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 1399, αναφέρεται το όνομα του Ιωάννη ως αρχιεπισκόπου Ταρσού και εψηφισμένου αρχιεπισκόπου Λευκωσίας. Ήταν, πιθανώς, διάδοχος του αρχιεπισκόπου Λευκωσίας Κορράδου Α'. Ο ντε Μας Λατρί θεωρεί ότι ο Ιωάννης αυτός ήταν Φραγκισκανός. Ο Du Cange αναφέρει αρχιεπίσκοπο Ταρσού με το όνομα Ιωάννης, ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και διαχειριστής του θρόνου της Nimocie (=Λεμεσού), που πέθανε το 1427. Ίσως πρόκειται για τον αρχιεπίσκοπο Λευκωσίας Ιωάννη, εάν θεωρήσουμε ότι από λάθος εγράφη Nimocie (=Λεμεσός) αντί Nicosie (=Λευκωσία).