Αριστίων αγήτωρ

Σε αλφαβητική επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε στην Αμαθούντα, αναφέρεται ο Αριστίων, γιος του Αντήνορος, που υπήρξε κυβερνήτης της Κύπρου, γυμνασίαρχος και ηγήτωρ (στην κυπριακή διάλεκτο: αγήτωρ) στο λαμπρό όσο και διάσημο ναό της Αφροδίτης στην Αμαθούντα. Αγήτωρ ήταν ο αρχιερέας που διηύθυνε τις τελετές προς την Αφροδίτη. Στην αρχή της ίδιας επιγραφής αναφέρεται κι ο (ανώτερός του) Χαρίνος Χαρίνου, αρχιερέας της Αφροδίτης για όλη την Κύπρο.