Κατάφορο

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Αναφέρεται σε παλαιές πηγές. Σε παλαιό χειρόγραφο (χειρόγραφο Λειμωνίδα) της περιόδου της Βενετοκρατίας, μνημονεύεται ο οικισμός ως Catasera και περιλαμβάνεται μεταξύ των χωριών που ανήκαν στο τμήμα εκείνο της Μαραθάσας που αποτελούσε ιδιοκτησία των κομητών της Έδεσσας κατά την περίοδο της Φραγκοκρατίας.

 

Τον εντοπισμό της τοποθεσίας του χωριού έχουμε σε παλαιούς χάρτες. Στον χάρτη του Α. Ortelius, του 1573, το χωριό ευρίσκεται σημειωμένο ως Cataforo, στα νοτιοδυτικά του χωριού Tenebria (=Τεμπριά) και στα βορειοανατολικά του χωριού Drilmo (ορθ: Drilino, ο Τρουλλινός). Άρα το χωριό θα πρέπει να βρισκόταν στην ερημική (σήμερα) ημιορεινή περιοχή μεταξύ Τεμπριάς και Καλοπαναγιώτη.

 

Φαίνεται ότι το χωριό Κατάφορο διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, μαζί με τον Τρουλλινό κι άλλα ακόμη χωριά στην ίδια περιοχή.