Κήπος ή Τζήπος

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Μνημονεύεται σε παλαιό χειρόγραφο των Μεσαιωνικών χρόνων (χειρόγραφο Λειμωνίδα), μεταξύ των χωριών της Μεσαορίας. Αναγράφεται δε ως Chipo. Πιθανώς επρόκειτο για τον ίδιο οικισμό που σε άλλο χειρόγραφο, όπως κι από τον ντε Μας Λατρί, αναφέρεται ως Chiprio και τοποθετείται στην περιοχή του Παλαικύθρου.

 

Χωριό με το όνομα Κήπος αναφέρει και ο επισκέπτης Τζιρόλαμο Νταντίνι, που είχε έλθει στην Κύπρο το έτος 1596, κατ’ εντολή του πάπα Κλήμεντος Ζ΄, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση των Μαρωνιτών που ζούσαν τότε στην Κύπρο. Ο Νταντίνι γράφει σε σχετική του έκθεση ότι τότε Μαρωνίτες ζούσαν σε 19 συνολικά χωριά της Κύπρου, ένα των οποίων ήταν και ο Κήπος.

 

Η ονομασία Κήπος προφέρεται Τζ'ήπος στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα.

 

Ο οικισμός φαίνεται ότι διαλύθηκε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας.